همکاری-حضوری

ارتباطات، برگ برنده‌ جهانی شدن

ارتباطات این روزها یک پل قوی، محکم و کارآمد برای رسیدن به موفقیت است. جهانِ این روزها به‌اندازه‌ای تحت تاثیر ارتباط با دنیای پیرامون و پیشرفت‌های عصر جدید است که اگر بخواهید یک تجارت، شهرت، موقعیت یا تعامل درست داشته باشید؛ باید راه‌های برقراری ارتباط را امتحان کنید. ارتباطی با مدیریت محمدعلی شیخ رضایی بستری آنلاین و حرفه‌ای ایجاد کرده تا یک تعامل سالم بین مدیران رسانه‌ها، مالکین برندها، روابط‌عمومی‌ها و متخصصین تبلیغاتی ایجاد شود.
اینترنت و ارتباطات مجازی به‌واسطه‌ اتفاق‌ها و پیشرفتی که داشته، جایگاه و رشد چشم‌گیری در زندگی تمام مردم جهان پیدا کرده است. امروزه شاهد ظهور متخصصینی هستیم که تمام علم و همت خود را برای استفاده‌ درست از این ارتباطات به‌کار می‌گیرند.
ما در تیم ارتباطاتی در تلاشیم تا متناسب با نیازها و اهداف سازمان شما، بهترین و کارآمدترین خدمات را به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه دهیم.

حساب کاربری شما
پیشخوان فروشنده

محسنیان راد

دکتر مهدی محسنیان راد با سال‌ها سابقه فعالیت ارتباطاتی برای تعریف روابط عمومی چنین بیان می‌کنند:
«روابط عمومی عبارت است از فعالیت‌های ارتباطی و تدابیری که سازمان‌ها و مؤسسات برای ایجاد و خلق نگرش مطلوب و مقابله با نگرش‌های مختلف پیرامون کار خویش دنبال می‌کنند.
بر این اساس تبلیغات تنها بخشی از فعالیت‌های روابط عمومی به شمار می‌رود».
همچنین دایره المعارف «وبستر» می‌نویسد: «حسن رابطه و ایجاد حسن نیت بین یک شخص حقیقی یا یک سازمان حقوقی با اشخاص و گروه‌های دیگر و یا حتی با جامعه از طریق توزیع مطالب یا اخبار و توسعه رابطه آن با مطالعه و سنجش عکس العمل‌ها».
بنابراین روابط عمومی خوب یعنی ایجاد ارتباط مناسب با مخاطبین خویش.

دکتر مهدی محسنیان راد

هنری فورد

هنری فورد بنیان گذار شرکت خودرو سازی فورد در باب اهمیت تبلیغات می‌گوید:
«شرکتی که بخاطر صرفه جویی در هزینه‌ها، تبلیغات خود را متوقف می‌کند، مانند کسی است که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را می‌خواهد متوقف کند.»
این جمله به خوبی اثر و اهمیت تبلیغات را نشان می‌دهد که غفلت از آن، سبب عقب افتادن از سایر رقبای شما می‌شود.
با توجه به گفته فورد، آن دسته از مدیران و صاحبان کسب و کار که هزینه‌های تبلیغاتی خود را کم می‌کنند چون آن را هزینه اضافی برای خودشان می‌دانند.
یا به هر نحوی برای صرفه جویی در هزینه‌های خود از تبلیغات صرف نظر می‌کنند.
آنها نباید انتظار فروش کافی داشته باشند و این یعنی از دست دادن سهم آن شرکت و عقب افتادن از دیگر رقبا .

هنری فورد

مهدی زاده

دکتر سید محمد مهدی زاده دیدگاهشان را درباره رسانه در این دوره چنین بیان کردند:
«در حال حاظر جهانیان، حضور و گستردگی رسانه را در سپهر عمومی و انباشت و فوران نشانه‌ها و تصاويرهای رسانه‌ای در تمامی ابعاد زندگی خود می‌بینیم.»
در نتیجه رسانه‌ها صرفاً به‌عنوان يكی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی و موثر بر ديگر قلمروها نیست،‌ بلكه فضا و چارچوبی فراهم می‌آورند كه فرهنگ، سياست و اجتماع در آن جریان می‌يابند .
گونه‌ای كه تقسيم‌بندی‌ها و گونه‌سازی‌های تاريخی و اجتماعی عمدتاً حول محور ارتباطات و رسانه شكل می‌گيرد.
و نامگذاری برهه‌های زمانی چون دهكده جهانی، جامعه اطلاعاتی، جامعه شبكه‌ای و… بر بنيان خصلت‌ها و ويژگی‌های ارتباطی و رسانه‌ای صورت می‌گيرد.

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

همکاری-حضوری

ارتباطات، برگ برنده‌ جهانی شدن

ارتباطات این روزها یک پل قوی، محکم و کارآمد برای رسیدن به موفقیت است. جهانِ این روزها به‌اندازه‌ای تحت تاثیر ارتباط با دنیای پیرامون و پیشرفت‌های عصر جدید است که اگر بخواهید یک تجارت، شهرت، موقعیت یا تعامل درست داشته باشید؛ باید راه‌های برقراری ارتباط را امتحان کنید. ارتباطی با مدیریت محمدعلی شیخ رضایی بستری آنلاین و حرفه‌ای ایجاد کرده تا یک تعامل سالم بین مدیران رسانه‌ها، مالکین برندها، روابط‌عمومی‌ها و متخصصین تبلیغاتی ایجاد شود.
اینترنت و ارتباطات مجازی به‌واسطه‌ اتفاق‌ها و پیشرفتی که داشته، جایگاه و رشد چشم‌گیری در زندگی تمام مردم جهان پیدا کرده است. امروزه شاهد ظهور متخصصینی هستیم که تمام علم و همت خود را برای استفاده‌ درست از این ارتباطات به‌کار می‌گیرند.
ما در تیم ارتباطاتی در تلاشیم تا متناسب با نیازها و اهداف سازمان شما، بهترین و کارآمدترین خدمات را به‌صورت ۲۴ ساعته ارائه دهیم.

پیشخوان فروشنده

محسنیان راد

دکتر مهدی محسنیان راد با سال ها سابقه فعالیت ارتباطاتی برای تعریف روابط عمومی چنین بیان می کنند :
«روابط عمومی عبارت است از فعالیتهای ارتباطی و تدابیری که سازمانها و مؤسسات برای ایجاد و خلق نگرش مطلوب و مقابله با نگرشهای مختلف پیرامون کار خویش دنبال می کنند .
بر این اساس تبلیغات تنها بخشی از فعالیتهای روابط عمومی به شمار می رود».
همچنین دایره المعارف «وبستر» می نویسد: «حسن رابطه و ایجاد حسن نیت بین یک شخص حقیقی یا یک سازمان حقوقی با اشخاص و گروهای دیگر و یا حتی با جامعه از طریق توزیع مطالب یا اخبار و توسعه رابطه آن با مطالعه و سنجش عکس العملها» .
بنابراین روابط عمومی خوب یعنی ایجاد ارتباط مناسب با مخاطبین خویش.

دکتر مهدی محسنیان راد

هنری فورد

هنری فورد بنیان گذار شرکت خودرو سازی فورد در باب اهمیت تبلیغات می گوید :
شرکتی که بخاطر صرفه جویی در هزینه ها، تبلیغات خود را متوقف می کند، مانند کسی است که برای صرفه جویی در وقت ساعتش را می خواهد متوقف کند .
این جمله به خوبی اثر و اهمیت تبلیغات را نشان می دهد که غفلت ازآن سبب عقب افتادن از سایر رقبای شما می شود.
با توجه به گفته فورد ،آن دسته از مدیران و صاحبان کسب و کار که هزینه های تبلیغاتی خود را کم می کنند چون آن را هزینه اضافی برای خودشان می دانند .
یا به هر نحوی برای صرفه جویی در هزینه های خود از تبلیغات صرف نظر می کنند.
نباید انتظار فروش کافی داشته باشد و این یعنی از دست دادن سهم بزار آن شرکت و عقب افتادن از دیگر رقبا .

هنری فورد

مهدی زاده

دکتر سیدمحمد مهدی زاده دیدگاهشان را درباره رسانه در این دوره چنین بیان کردند:
در حال حاظر جهانیان، حضور و گستردگی رسانه را در سپهر عمومی و انباشت و فوران نشانه ها و تصاوير های رسانه ای در تمامی ابعاد زندگی خود می بینیم .
در نتیجه رسانه ها صرفاً به عنوان يكی از نهادهای فرهنگی و اجتماعی و موثر بر ديگر قلمروها نیست،‌ بلكه فضا و چارچوبی فراهم می آورند كه فرهنگ، سياست و اجتماع در آن جَرَيان می يابند .
گونه ای كه تقسيم بندی ها و گونه سازی های تاريخی و اجتماعی عمدتاً حول محور ارتباطات و رسانه شكل می گيرد .
و نامگذاری برهه های زمانی چون دهكده جهانی، جامعه اطلاعاتی، جامعه شبكه ای و… بر بنيان خصلت ها و ويژگی های ارتباطی و رسانه ای صورت می گيرد .

دکتر سیدمحمد مهدی زاده

عبور از پلی قابل اعتماد برای رسیدن به موفقیت

وقتی قرار باشد برای داشتن یک ارتباط درست و خوب در دنیای تکنولوژی امروز قدم بگذارید لازم است که از تمام ظرفیت‌ها و امکاناتی که در اختیارتان قرار دارد استفاده کنید. فرض کنید این موقعیت‌ها و ظرفیت‌ها مثل یک زمین آماده‌ کشت حاضر است تا از آن استفاده کنید و نتیجه‌ی تلاش خود را درو کنید؛ اما قبل از درو کردن لازم است دانه‌ای بارور در این زمین بکارید!
این شروع، شما را وادار به ایجاد دو واحد جدید تبلیغات و ارتباطات برای شروع فعالیت خود در شرکت‌تان می‌‌کند. شما در کم‌هزینه‌ترین حالت به چندین نیروی کار جدید و متخصص نیاز دارید. نیروهایی که هر کدام در زمینه‌های تولید محتوای متنی، تصویری، ویدیوهای گرافیکی، مشاوره، تبلیغات و روابط عمومی باید فعالیت کنند؛ در کنار به‌کارگرفتن این افراد، فراهم کردن محیط کار و اتاق‌هایی که گروه‌ تبلیغات و ارتباطات بتوانند در آن مشغول کار شوند، الزامی و غیرقابل چشم‌پوشی است. درنتیجه، هزینه‌ی استقرار، تجهیزات، بیمه و حقوق افراد جدید به هزینه‌‌های ماهانه‌ شرکت شما اضافه خواهد شد و این کار را سخت می‌کند.

اینجاست که تیم ارتباطاتی به کمک شما می‌آییم تا برگ برنده‌‎ ارتباطات را به دست‌تان دهد. محمدعلی شیخ‌رضایی رابطی برای برقراری ارتباط شما با متخصصین و افراد کاربلدی است که به‌صورت پروژه‌، دورکار یا پشتیبانی فعالیت می‌کنند و وظیفه‌ تامین هزینه‌های جدید را به‌ دوش شما و سازمان‌تان نمی‌اندازد.

برقراری ارتباطات با تیم ما باعث صرفه‌جویی در میزان قابل‌توجهی از هزینه‌ها می‌شود و همچنین شما را در بازار رقابت به یک حریف حرفه‌ای و قدرت‌مند تبدیل می‌کند.

به مخاطبان خود به اندازه کافی احترام بگذارید

در سال‌های اخیر به دلیل پیشرفت تکنولوژی، هزاران راه ارتباطی در همان سه فرمت تبلیغات، روابط عمومی و رسانه به وجود آمده که متخصصین آنها در ارتباطاتی گرد هم آمده‌اند.

محصولات ارتباطی

آژانس ارتباطاتی با ارائه‌ی انواع محصولات و خدمات ارتباطی در خدمت شما عزیزان است تا به شما خدمات نوین و منحصر به فردی را عرضه کند.

فروشندگان

آژانس ارتباطاتی این امکان را برای شما فراهم آورده است تا از هر جای ایران عزیز که هستید، فروشنده باشید و محصولات خود را عرضه نمایید.

خریداران

آژانس ارتباطاتی این امکان را نیز برای تمامی هموطنان گرامی فراهم آورده است تا نیازهای خود را از طریق خریداری کالاها و خدمات موردنظر برطرف کنند.

شانس طلایی با ارتباطاتی

فکر می‌کنید منظور ما از شانس طلایی چیست؟ تا به حال به یک شانس طلایی برای کارهای تیلیغاتی و رشد و توسعه کسب و کارتان فکر کرده‌اید؟

من محمدعلی شیخ رضایی عضوی از خانواده بزرگ تبلیغات و ارتباطات هستم که اکنون پس از سال‌ها کار و تجربه در این حوزه بزرگ و دریای عمیق، کمبودهای اساسی را در جای جای آن احساس می‌کنم. کمبودهایی مانند عدم به‌کارگیری نیروی متخصص و با وجود کارشناس‌نماها، موجب بازدهی پایین واحدهای ارتباطاتی و غفلت صاحبان کسب و کارها از اهمیت روابط‌عمومی، تبلیغات و تاثیر رسانه‌ها شده است.

وجود این مشکلات و کمبودها، موجب روشن شدن جرقه‌ای در ذهن من شد. تصمیم گرفتم به عنوان عضوی از خانواده بزرگ ارتباطات، در سایت ارتباطاتی ، نیروهای متخصص و کارآمد را کشف و بدون واسطه با شما عزیزان همراه کنم.

اگر برای پیشرفت و یا تغییری محسوس در کسب و کار خود، به دنبال افراد متخصص هستید و دوست دارید در بازار رقابتی بدرخشید، با ارتباطاتی همراه شوید. برای این کار کافیست در ارتباطاتی، یک حساب کاربری ایجاد کنید و لذت توسعه و پیشرفت را به شکلی دیگر بچشید.

ارتباطاتی جایی است که می‌تواند به بهترین شکل و در هر زمان، نیاز شما را به بخش‌های مختلف ارتباطات، تبلیغات و رسانه پاسخ دهد. همین حالا با انتخاب ارتباطاتی کسب و کارتان را چند قدم به موفقیت نزدیک‌تر کرده و از رقیبانتان پیشی بگیرید.

شانس-طلایی-min