بنر صفحه نمونه کار های ارتباطاتی

نمونه کار های ما در ارتباطاتی

با توجه به یکی بودن پیکره تیم ارتباطاتی با فعالیت های جناب آقای شیخ رضایی و عمر فعالیت حرفه ای ایشان می توان قدمت این برند و  سابقه روشن آقای شیخ رضایی را نزدیک به یک دهه محاسبه کرد.
این تیم حرفه ایی همراه با سکاندار خود سال ها تلاش کردند تا با بالا بردن سطح فروش و محبوبیت در بین مشتریان، کارفرما ها و صاحبین پروژه های خود ذره ذره آبرو جمع کنند و در بازار برای نام و آوازه ایی خوشنام همیشه خدماتی خوب با قیمتی منطقی ارائه داده اند.
نتیجه این تلاش ها نیز این می باشد که امروز مفتخریم تا برند های بسیاری را به عنوان دوستان خود در کنارمان داشته باشیم که در حال حاضر یا در گذشته به عنوان متخصص در کنارشان بودیم.
تمام این نمونه کار ها مستقیم توسط خود جناب آقای شیخ رضایی صورت گرفته یا این که با مدیریت ایشان و در کنار اعضای تیم ارتباطاتی به سر منزل مقصود رسیده است.