Project Description

داشتن تیم مشاوره قوی و توانا از ارکان اصلی موسسات اعزام دانشجو می باشد . یک مشاوره خوب می تواند راه درست را به متقاضی نشان دهد و نقش تعیین کننده ای در آینده تحصیلی و کاری فرد داشته باشد.

تیم مشاوره گروه راد به طور تخصصی در سه حوزه تحصیلی ، توریستی و اقامت ارائه خدمات می دهد :

مشاوره تحصیلی

مشاوران تحصیلی گروه راد با به کارگیری دانش و اطلاعات کافی همچنین تجربه فراوانی که در زمینه اعزام دانشجو دارند بهترین راهنمای شما در انتخاب رشته ، مقطع تحصیلی ، دانشگاه و شهر مقصد در کشورهای استرالیا ، نیوزیلند و آمریکا می باشند .

ارائه خدمات با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مناسب توسط مشاورین گروه راد یکی از شاخص ترین ویژگی های آنان است که نتیجه رضایت بخشی به همراه داشته و از هدر رفتن وقت و انرژی متقاضیان جلوگیری به عمل می آورد.

خدمات مشاوره ای گروه راد حتی بعد از اعزام دانشجویان ادامه دارد . متقاضیان می توانند در طول تحصیل خود در کشور مقصد همواره از این خدمات به طور رایگان استفاده کنند.

داشتن تیم مشاوره قوی و توانا از ارکان اصلی موسسات اعزام دانشجو می باشد . یک مشاوره خوب می تواند راه درست را به متقاضی نشان دهد و نقش تعیین کننده ای در آینده تحصیلی و کاری فرد داشته باشد.

تیم مشاوره گروه راد به طور تخصصی در سه حوزه تحصیلی ، توریستی و اقامت ارائه خدمات می دهد :

مشاوره تحصیلی

مشاوران تحصیلی گروه راد با به کارگیری دانش و اطلاعات کافی همچنین تجربه فراوانی که در زمینه اعزام دانشجو دارند بهترین راهنمای شما در انتخاب رشته ، مقطع تحصیلی ، دانشگاه و شهر مقصد در کشورهای استرالیا ، نیوزیلند و آمریکا می باشند .

ارائه خدمات با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مناسب توسط مشاورین گروه راد یکی از شاخص ترین ویژگی های آنان است که نتیجه رضایت بخشی به همراه داشته و از هدر رفتن وقت و انرژی متقاضیان جلوگیری به عمل می آورد.

خدمات مشاوره ای گروه راد حتی بعد از اعزام دانشجویان ادامه دارد . متقاضیان می توانند در طول تحصیل خود در کشور مقصد همواره از این خدمات به طور رایگان استفاده کنند.