توضیحات

کتاب افزایش توان سودآوری

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

افزایش توان سودآوری

آیا هیچگاه به این موضوع فکر کرده اید که وضعیت کسب و کار خود را از بابت توان سودآوری مورد ارزیابی قراردهید؟ آیا می دانید کار خود را از کجا شروع کنید و چه شاخص هایی را مورد ارزیابی قرار دهید؟

اگر پاسخ منفی است خواندن این کتاب را به شما توصیه می کنیم.