توضیحات

کتاب تکنیک های فروش

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

تکنیک های فروش

شاید شما هم مانند بسیاری از مردم تصور کنید که مساله فروش فقط به فروشندگان کالا و خدمات اختصاص دارد؛ در حالی که هر کدام از ما همه روزه مشغول آن هستیم. وقتی در یک مصاحبه استخدامی حضور پیدا می کنید یا می خواهید مدیر و یا همکاران خود را متقاعد کنید که ایده شما بهترین است، در واقع در حال فروش ایده های خود هستید؛ بنابراین ارزش آن را دارد که این مهارت کلیدی را بهتر بیاموزیم.