توضیحات

کتاب مدیریت پروژه

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

مدیریت پروژه

امروزه مدیریت پروژه در تمام سازمان ها یک فرآیند متداول است. این حوزه می تواند طیف گسترده ای از فعالیت های گوناگون از توسعه محصول جدید گرفته تا فعالیت های ساختمانی، برنامه ریزی کلان بنگاه، توسعه سیستم ها، جانمایی مجدد و بسیاری از فعالیت های دیگر را در برگیرد.

درک و بکارگیری مفاهیم مدیریت پروژه نه تنها در رشد مهارتهای شغلی در محیط کار تاثیرگذار است، بلکه به توسعه زندگی فردی شما نیز کمک شایانی خواهد کرد.