توضیحات

کتاب مدیر خلاق

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

مدیر خلاق

خلاقیت چیست و برای سازمان چه میزان ارزش دارد؟ چگونه می توان آن را اندازه گرفت؟ آیا روشی وجود دارد که بتوان به واسطه آن خلاقیت را تحریک نمود؟ در صورت بروز یک ایده خلاق چگونه باید آن را به فروش رساند؟

پاسخ همه این سوالها را با مطالعه این کتاب به دست خواهید آورد.