توضیحات

کتاب مدیر

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

مدیر

در این کتاب با مهارت های پنج گانه مدیریت (POLCA) آشنا خواهید شد.

P به معنای برنامه ریزی (Planning) جهت آشنایی با اصول برنامه ریزی و هدفگذاری

O به معنای سازماندهی (Organising) جهت مدیریت کار و زمان و نیز تصمیم گیری

L به معنای رهبری (Leadership) شامل تیم سازی، رهبری، انگیزش و ارتباطات

C به معنای کنترل (Control) برای تصحیح اشتباهات، ارزیابی و حفظ نظم

A به معنای دستیابی به نتیجه (Achieving) است.

آیا آماده اید قلم خود را به دست بگیرید و …