توضیحات

کتاب موفقیت فردی

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

موفقیت فردی

موفقیت برای افراد مختلف معانی و تعاریف متفاوتی دارد ولی این تعاریف هر چه باشد برای دستیابی به آنچه که در زندگی می خواهید بدان دست پیدا کنید، راه هایی وجود دارد.

در این کتاب نگارنده به شیوه ای هنرمندانه ضمن معرفی عوامل موثر بر موفقیت و توسعه فردی، حلاوت فتح قله های موفقیت را با اقتباس جملاتی به فراخور حال و مقال در ذهن و مذاق خواننده به وجود آورده است.