توضیحات

کتاب هوش هیجانی

کتاب های مدیریتی الست

کتاب های مدیریتی که در فروشگاه الست جهت فروش قرارداده شده است، توسط آقای رضا مومن خانی با توجه به دغدغه ها و مسائل روز جامعه مدیریتی ایران، از یک برند معتبر انتخاب و ترجمه شده است.

یکی از ویژگی های متمایز این کتاب ها آن است که آقای مومن خانی در کنار تعهد کامل به متن اصلی، تمام تلاش خود را برای استفاده از واژه های متداول و معادل فارسی جامعه مدیریتی ایران، جهت ترجمه مطالب انگلیسی به کار برده است. بدین ترتیب امید می رود، مدیران، دست اندرکاران و علاقمندان بتوانند به راحتی با محتوا ارتباط برقرار کرده و از آن ها استفاده کنند.

هوش هیجانی

آیا می دانید که امروزه بسیاری از سازمان های بزرگ دنیا برای استخدام نیروی انسانی خود از آزمون های هوش هیجانی استفاده می کنند و بر اساس تحقیقات به عمل آمده، افرادی که در این آزمونها امتیاز بالایی می گیرند عمدتاً نردبان ترقی را در سلسله مراتب سازمانی تا انتها طی نموده اند؟

آیا می دانید افرادی که از نظر هیجانی هوشمند هستند، روابط اجتماعی موفق تری دارند؟ آیا علاقمند هستید تا با پرورش این توانایی، کیفیت زندگی فردی و اجتماعی خود را بهبود بخشید؟ در این صورت خواندن این کتاب را به شما توصیه می کنیم.