تبلیغات و فروش

شاید خیلی ها کار تبلیغات و فروش و روابط عمومی را یکی بدانند.
اما خوب این دو به مانند دو برادر ناتنی هستند. گرچه شاید مشترکات رفتاری زیادی به نظر داشته باشند.
اما در واقع بسیار متفاوت هستند.

تبلیغات به عنوان بازتابی از زندگی بشر، همواره شیوه های نوینی در ترغیب و متقاعد سازی مخاطب یافته است. این روشها در تبلیغات، قدرت آن را روز به روز افزایش داده است.

روابط عمومی به یک فرد یا سازمان کمک می‌کند که رابطه‌ای سازنده و مثبت با عموم جامعه داشته باشد.

تبلیغات فرآیندی است یک سویه که تنها به سود سازمان خود فکر می‌کند. در حالی که در روابط عمومی به دنبال سود دوطرفه هستند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن