اصول تبلیغات و فنون آن

اصول تبلیغات و تکنیک های افزایش کیفیت آن

آیا با اصول تبلیغات و فنون آن آشنا هستید؟ ‌
اگر به دنبال تبلیغ کردن اصولی و یافتن اصول تبلیغات هستید، در این مقاله با ارتباطاتی همراه باشید.

تبلیغ از منظرهای متفاوت

در ابتدای امر به تعریفی از تبلیغ می‌پردازیم.

واژه ﺗﺒﻠﯿﻎ : ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن، اﻧﺸﺎء ﮐﺮدن، ﭼﯿﺰي را ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن

تبلیغ : ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮑﺎری در اﺣﺴﺎس و ادراك و تغییر نگرش در رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﻣﺒﻠﻎ.

تبلیغ در مفهـــــــــوم جامع آن، رساندن پیام به دیگـــــــــران از طریق برقراری ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست.

در فرهنگ و بستر تبلیغات، تبلیغ به شرح زیر تعریف شده است : تلاش برای ارائه آموزه‌ها، ایده‌ها، دلیل، شواهد یا ادعا از طریق رسانه‌های ارتباطــــــی برای تقویت هدفی یا مبارزه با ضد آن هدف .

هارولد لاسول که یکی از نظریه‌پردازان جامعه‌شناس ارتباطات است ، تبلیغات را این گونه تعریف می‌کند : تبلیغات در معنای گسترده آن فن تحت تاثیر قرار دادن عمل انسان‌ها از طریق دستکاری تصورات آنهاست.

اهمیت تبلیغات

حال که با تعریف تبلیغات آشنا شدیم، به اهمیت تبلیغات می‌پردازیم.

اهمیت تبلیغات
اهمیت تبلیغات

شایان ذکر است که هر گونه‌ای از تبلیغ، دارای اهدافی مشترک است. این اهداف به شرح زیر است.

اﻫﺪاف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت :

 1. شکل‌دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ‌ﻫﺎ
 2. دﺳﺘﮑﺎري ادراﮐﺎت
 3. هداﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎص

📌 این مقاله می‌تواند برای شما مفید باشد : اهمیت تبلیغ برای کسب وکارها و سازمان ها در چیست؟

نکته : فرق تبلیغات و بازاریابی در این است که بازاریابی بدون تبلیغات مفهومی ندارد.
برای فروش یک کالا یا خدمات از تبلیغات استفاده می‌کنیم.
تبلیغات یکی از عناصر فرایند بازاریابی است برای ارتقا فروش .
مجموعه فعالیت‌هایی که برای فروش کالا یا خدمات انجام می‌شود، بازاریابی نام دارد.

ارکان اصول تبلیغات

برای اینکه بتوانیم تبلیغی درست را به مخاطب خود عرضه کنیم، ضروری است که اصول تبلیغات را بشناسیم.

ﭼﻬﺎر رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت :

 1. گوینده و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﯿﺎم ﮐﯿﺴﺖ ؟ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن
 2. او چه می‌گوید و ﭼﻪ می‌نویسد؟ پیام
 3. چه وﺳﯿﻠﻪ‌اي ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ‌برد؟ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 4. براي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﺪ؟ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟  ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮان

حال این سوال پیش می‌آید که اصلا هدف تبلیغات چیست؟

جالب است بدانید تبلیغات، عنصری از فرایند رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و رابطه مستقیم با رونق اقتصادی دارد.
تبلیغات، یک نیروی محرک و لازمه کشورهای در حال توسعه‌ای از جمله ایران است که به سوی تجارت حرفه‌ای و کارامد در حرکت هستند.
بر همین اساس، استفاده از دانش و فناوری روز تبلیغات می‌تواند مسیر موفقیت یک شرکت و مدیر را ترسیم نماید.

اصول تبلیغات
آیا می‌دانید تبلیغات یک نوع ارتباط است!

تقریبا هر نوع ارتباطی که می‌شناسیم (از جمله تبلیغات) از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند:

فرستنده ← پیام ← رسانه ← گیرنده ← دریافت ← درک ← پاسخ

به عنوان نمونه : یکی از شرکت‌های تولید نوشیدنی (فرستنده)، می‌گوید نوشابه من خوشمزه‌ترین است (پیام)، و این پیام را در تلویزیون (رسانه) پخش می‌کند.
مخاطبان تلویزیون (گیرنده) آن آگهی را می‌بیند (دریافت)، به آن توجه می‌کنند (درک) و می‌روند تا از یک فروشگاه نوشابه آن شرکت خاص را بخرند (پاسخ).

در تجارت کشورهای پیشرفته، تبلیغات نیرویی رو به رشد در معرفی کالاهای جدید به شمار می‌آید و میزان فعالیت‌های ارتباطی یک سازمان را افزایش می‌دهد.

علاوه بر آن تبلیغات، به عنوان بازویی قدرتمند در گسترش برند (برندسازی) و معرفی هویت سازمان محسوب می‌گردد.

تبلیغات مؤثر و کارآمد، ابزاری برای کسب شهرت و اعتبار است.
تبلیغات به شما کمک می‌کند تا سریع‌تر به اهداف خود برسید و یک پل ارتباطی بین خود و مشتری ایجاد نمایید. نقطه آغاز در آفرینش تبلیغات مؤثر در فعالیت‌های صنعتی و تجاری، تعیین اهداف است.
زیرا هدف‌ها مسیر فعالیت‌ها را مشخص می‌کنند.

ارتباطاتی با استفاده از کارشناسان مجرب خود تلاش دارد تا با استفاده از به‌روزترین متدهای تبلیغاتی برند و کسب‌وکار شما را به سایرین معرفی نماید.

هدف از تبلیغات

دوست عزیز، برای دانستن اصول تبلیغات، اهداف تبلیغات را در سه گروه می‌توان بررسی کرد:

 1. اهداف اطلاع‌رسانی
 2. آگاه کردن مشتری
 3. پیشنهاد استفاده از محصولات جدید

از مزایای داشتن اهداف از تبلیغات می‌توان گفت ایده روشن، موجب انجام بهینه فعالیت‌ها می‌شود.
پس تبلیغات، نامرئی‌ترین نیروی فروش است و ترسیــم اهداف، به ملموس بودن آن کمک می‌کند.

تبلیغات از شاخه‌های تخصصی ارتباطاتی است.
لذا اطمینان کردن شما به ما سبب مشخص شدن هدف و به انتخاب درست شما کمک می‌کند.
اهداف مورد توافق، از به هدر رفتن سرمایه و نیرو می‌کاهد.
داشتن هدف روشن، به نوآوری و خلاقیت کمک می‌کند.
ترسیم اهداف می‌تواند نتیجه‌گیری و سنجش میزان تأثیر را ممکن سازد.
برای اطلاع بیشتر، از طریق راه‌های ارتباطی ذکر شده با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید.

تبلیغات عنصری ضروری است.
تبلیغات برای تأمین نیازهای ارتباطی هر نوع صنعت، سازمان، معرفی محصول، نام تجاری و خدمات به کار می‌رود .
در یک بیان بسیار ساده، از تبلیغات برای آموزش دادن، آگاه کردن و ترغیب کردن استفاده می‌شود.
اگر این کارکردهای کلی را به موارد کوچکتری تقسیم کنیم، می‌توان گفت تبلیغات برای تمامی مقاصد زیر کاربرد دارد :

 1. ایجاد آگاهی نسبت به صنعت، شرکت و نام تجاری
 2. معرفی کالای جدید
 3. یادآوری نام تجاری و ویژگی‌های آن
 4. تشویق مشتری به خرید و مصرف آن
 5. تشویق خریدار به تکرار خرید
 6. کمک کردن به فروش کالاها و خدمات
 7. کسب آرای مردم
 8. ایجاد تقاضای اولیه در مصرف‌کنندگان
 9. کاهش هزینه‌های حمل و نقل و توضیح
 10. ترغیب و جلب مشارکت سرمایه گذارها
 11. کسب سهم بازار بیشتر

تبلیغات با مقاصد گوناگونی انجام می‌شود و می‌تواند در خدمت تبلیغ‌کنندگان مختلفی قرار گیرد.
هر کسی، از فردی که یک آگهی نیازمندی‌ها را در روزنامه محلی جایگذاری می‌کند تا سرمایه‌گذار بزرگی که از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی برای ترویج و فروش کالای خود به سوی میلیون‌ها مصرف‌کننده استفاده می‌کند، می‌تواند کاربر تبلیغات به شمار آید.
دامنه تنوع در دنیای تبلیغات بسیار گسترده است. پس آشنایی با اصول تبلیغات بر همه مجریان تبلیغاتی واجب است.
معیارهای گوناگونی نظیر رسانه، روش، مخاطب، موضوع، هدف دامنه جغرافیایی و … را می‌توان ملاک طبقه‌بندی انواع تبلیغات قرار داد.

تکنیک‌های ارتقای تبلیغات

خب در این قسمت از مقاله می‌پردازیم به برخی از فنونی که سبب ارتقای تبلیغات شما خواهد شد.

 • ارزش محصولاتتان را به مشتریان بفروشید

خدمات و محصولات شما زمانی برای مخاطبان جذاب خواهد بود و آن‌ها را به شما وفادار خواهد کرد که در هنگام دریافت آن، ارزشی فراتر از انتظارشان را از شما دریافت کنند.
بنابراین سعی کنید به جای فروش یک محصول، ارزشی را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه نمایید که چشم‌پوشی از آن ذهن و احساس مخاطبان را دچار چالش نماید.

به زبان ساده‌تر، مشتریان را با خدماتی بیش از محصولاتتان جذب نمایید.

 •  شهرت یا به عبارتی محبوبیت کسب‌ و کارتان، همه چیز شماست. پس از آن غافل نشوید

هر مشتری ناراضی، برای کسب‌‌وکار شما یک دشمن بزرگ است.
زیرا می‌تواند اذهان مردم را نسبت به شما تخریب کند. کسب اعتبار برای کسب‌ و کار شما به سادگی اتفاق نخواهد افتاد و در طول زمان، برند شما شکل خواهد گرفت.
بنابراین، باید هر مشتری ناراضی را یک فرصت برای ساخت برندتان در نظر بگیرید.
چرا که اگر بتوانید این مشتری را راضی کنید، گام بلندی در کسب اعتبار و تبلیغ برندتان برداشته‌اید.

 • توضیحات محصولات خود را بدون هیچ ابهامی توضیح دهید (دقیق و شفاف)

باید بدانید دنیای خرید آنلاین در عصر حاضر، دنیای مقایسه است.
بنابراین، باید بتوانید به صورت کاملاً دقیق و با جزئیات کامل، محصول و خدماتتان را به شکلی گیرا و جذاب برای مشتری توصیف نمایید.
توضیحات باید اینقدر کامل باشد که تصویر شما در ضمیر ناخودآگاه مخاطب، به عنوان متخصص‌ترین مرجع این حوزه، شکل بگیرد.

تنها زمانی می‌توانید اعتماد خریداران آنلاین را جلب کنید که توضیحات شما حس بینایی، لامسه، بویایی و حتی حس چشایی آنها را بدون حضور فیزیکی، تحریک و ارضا نماید.

در این زمینه، از استفاده از عکس‌های پر زرق و برق برای معرفی برند و محصولاتتان غافل نشوید!

 • همیشه مشاور مشتریان خود باشید

ارائه مشاوره و راهنمایی‌های دقیق و آموزشی برای فروش محصولات و خدمات، روشی جذاب و موردپسند مخاطبانی خواهد بود که الگوهای رفتاری خود را در فضای اینترنت، تغییر داده‌اند.
مخاطبان امروزی در شبکه‌جهانی اینترنت، اگر حس کنند که می‌توانند همیشه به عنوان یک پشتیبان به شما تکیه کنند. درنتیجه با رغبت و رضایت بیشتری، محصول و خدمت شما را انتخاب خواهند کرد.

 • واقعا گارانتی کنید!

دوست عزیز بدان و آگاه باش در صورت عدم رضایت مشتری و تخطی از اصول گارانتی، شما به راحتی از صحنه رقابت حذف خواهی شد به همین زیبایی.

خریداران آنلاین بر اساس حواس ادراکی خود، خرید می‌نمایند؛ نه چیز بیشتر.
پس کمترین حق و امتیاز آنها، این است که اگر محصولی را انتخاب کردند که نیاز آن‌ها را به طور کامل برطرف نمی‌کند، آن چیزی که فکر می‌کردند نبوده؛ پس باید بتوانند آن را مرجوع کنند، بدون صرف حتی یک قران.

در بازاریابی آنلاین و فروش محصولات و خدمات از دریچه‌ اینترنت، ضمانت بازگشت هزینه به مشتری یک اصل اعتمادسازی است و اطمینان مشتری اعتماد را جلب می کند.

    در آخر باید به عنوان یک اصل اساسی به شما بگوییم که :

پشتیبانی از مشتری پس از خرید، وظیفه هر کسب‌ و کار آنلاینی است

بنابراین، اگر به تازگی کسب‌ و کاری را آغاز نموده‌اید و در بازارهای آنلاین تبلیغ نموده‌اید؛ باید روند تغییرات بازاریابی در فضای وب را دنبال کنید تا مسیر توسعه را زودتر از رقبا طی کنید.

تبلیغات و بازاریابی
تبلیغات و بازاریابی

دلیل اصلی این تغییرات در فضای آنلاین، تغییر الگوهای رفتاری مخاطبان و مصرف‌کنندگان بوده و خواهد بود. یک دلیل ساده برای آنلاین شدن مخاطبان وجود دارد : آن‌ها فقط می‌خواهند کارها را آسان‌تر انجام دهند.
مخاطبان نیاز دارند پیش از استفاده از هر محصول یا خدمتی، راجع‌ به آن اطلاعات کسب کنند و با آگاهی کامل از آن استفاده نمایند.
توجه به روند تغییرات در الگوی رفتاری مخاطبان، نکته‌ای است که کسب‌ و کار شما را دگرگون خواهد ساخت.

ارتباطاتی امیدوار است این مقاله مورد توجه شما مخاطبین عزیز قرار گرفته باشد و درک شما را از اصول تبلیغات بالا برده باشد.

ممنون که تا پایان همراه ما بودید.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن